Star Movies 11/1: The Hunger Games: Catching Fire

Phần 2 Bắt Lửa của loạt phim Hunger Games 2 đã viết tiếp câu chuyện nữ anh hùng Hollywood một cách đầy chắc tay.

Giờ

Tên phim

01h10  ENGLISH TEACHER, THE
02h45  SWEENEY, THE
04h35  SNITCH
06h25  ERAGON
06h10  3 NINJAS: HIGH NOON AT MEGA MOUNTAIN
09h45 SWEENEY, THE
11h35 ONE CHANCE
13h20  GUY THING, A
15h00  HOT SHOTS!
16h25  28 WEEKS LATER
10h05  VAMPIRE ACADEMY
20h00  HUNGER GAMES, THE: CATCHING FIRE
22h30  SUNSHINE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Starmovies