Star Movies 16/5: 2012

Bộ phim là một viễn cảnh được dựng lên về tương lai của Trái Đất vào năm "đại họa" năm 2012.

Giờ

Tên phim

02h35  

 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME

04h30  BAG MAN, THE
06h20

 DIE HARD 2

08h20  GRACE OF MONACO
10h05

 RUSH

12h05  FROZEN
13h50  UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS
15h25

 PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME

17h20  2012
20h00  WALK OF SHAME
21h40

SCARY MOVIE 5

23h05

 RUNNER RUNNER

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies