Star Movies 16/8: Sunshine

Điểm nổi bật nữa của “Sunshine” chính là phần hiệu quả hình ảnh cực kỳ tuyệt vời.

Giờ

Tên phim

01h05  JOY RIDE 3 ROADKILL
02h40 THE PATRIOT
05h25  LIFE OF CRIME
07h05  SUNSHINE
08h50 RUNAWAY BRIDE
10h50 THE DAY THE EARTH STOOD STILL
12h35

 EARTH TO ECHO

14h10 EVOLUTION
15h50  X -MEN: DAYS OF FUTURE PAST
18h00

 NOW YOU SEE ME

20h00 SIN CITY: A DAME TO KILL FOR
21h45 GHOST RIDER
23h35 VANTAGE POINT
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)