Star Movies 27/4: Hummingbird

Joey laf người cựu chiến binh cố gắng tạo dựng cuộc sống mới để đền bù những ám ảnh trong quá khứ.

Giờ

Tên phim

00h15  OCULUS
02h00

 INTERNSHIP, THE

04h00

 SWEENEY, THE

05h50 MR. PIP
07h45

MACHETE KILLS

09h30  BAG MAN, THE
11h20  STARVING GAMES, THE
12h45

HAMMER OF THE GODS

14h25

 THOR: THE DARK WORLD

16h20  RAILWAY MAN, THE
18h15  SEEKER: THE DARK IS RISING, THE
20h00  ROBOCOP 3
21h50 HUMMINGBIRD
23h35

 THOR: THE DARK WORLD

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác