Star Movies 28/1: Hart's War

Trong quá trình tiến hành bảo vệ cho bị cáo của mình Tommy đã phải đứng trước sự lựa chọn: một là vận mệnh đất nước, danh dự và một là mạng sống của chính mình.

Giờ

Tên phim

02h10 ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS
03h55

 NIGHTCRAWLER

05h50

 ROBOTS

07h20  THE BOOK OF LIFE
08h55  POST GRAD
10h25 LAST ACTION HERO
12h35  A GOOD MAN
14h20  THE BEST OF ME
16h15 BEYOND THE REACH
17h50 HART'S WAR
20h00 A MOST VIOLENT YEAR
22h10  OUT OF THE DARK
23h45

 NIGHTCRAWLER

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)