Star Movies 3/6: Walk Of Shame

Walk of shame là một bộ phim hài hước của đạo diễn Steven Brill khởi chiếu tại Việt Nam ngày 9/5

Giờ

Tên phim

01h25  BOOK OF ELI, THE
03h25  TRACKS
05h20  SPIDER -MAN
07h20  SAPPHIRES, THE
09h00  GHOST RIDER
10h50  FIRED UP!
12h20  SPIDER -MAN 2
14h30  ANGELS & DEMONS
16h50  

WALK OF SHAME

18h25 BEVERLY HILLS NINJA
20h00  SPIDER -MAN 3
22h25  DEN, THE
23h45 TOURIST, THE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)