Star Movies 8/11: The Marine 3: Homefront

Jake phải đối mặt những hiểm nguy để giải cứu em mình.

Giờ

Tên phim

00h50  PARADISE
02h15 HEATSTROKE
02h50 BURLESQUE
05h50  PRISONERS
08h20  BUG'S LIFE, A
09h55  MARINE 3: HOMEFRONT, THE
11h25  STANDING UP
13h00  BEAT THE WORLD
14h30 INTERNSHIP, THE
17h55  PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME
20h00 DELIVERY MAN
21h50  SPEED
23h50  PRISONERS
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá