Star Movies 9/4: 21 & Over

Một nhóm sinh viên nam gồm 3 người đã vướn phải những rắc rối khi tố chức tiệc sinh nhật lần thứ 21 cho Jeff Chang.

Giờ

Tên phim

00h00

 INTERNSHIP, THE

02h00  21 & OVER
03h30  ALICE IN WONDERLAND
05h20 WILD CARD
06h55

STEPFATHER, THE (2009)

08h40

 MALEFICENT

10h20  SEXY EVIL GENIUS
11h50  MILLION DOLLARARM
13h55  RIO 2
15h35

 DIE HARD 4.0

17h45  12 YEARS A SLAVE
20h00 X -MEN: DAYS OF FUTURE PAST
22h15  EAST, THE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies