Star Movies 9/7: Pearl Harbor

Những cuộc chiến tranh tình cảm ấy giờ bỗng chốc trở nên nhỏ bé vì họ đang ở trong tâm điểm của cuộc chiến khốc liệt. Ai sẽ sống sót qua những cuộc chiến ấy?

Giờ

Tên phim

01h10 BEFRIEND AND BETRAY
02h40  ROBOCOP 2
04h35  2012
07h10  ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS
08h55  500 DAYS OF SUMMER
10h30 WELCOME TO THE JUNGLE
12h05 GUEST, THE
13h45  GOOD MAN, A
15h30  PEARL HARBOR
18h30  SCARY MOVIE 5
20h00

22 JUMP STREET

21h55  DELIVERY MAN
23h45 WALK OF SHAME
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)