VTV 12/4: Hương tình

Phim kể về chuyện tình cảm của Phương và Thịnh không thành do sự tham lam của chính cô.