VTV 26/7: Cuộc chiến nội cung

Phim Cuộc Chiến Nội Cung bắt đầu mọi chuyện rắc rối khi So Young và Nam Hyuk gặp nhau...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 24 giờ - Tập 26

VTV3

00h00 Son môi hồng - Tập 37
03h00 Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 12
14h30 Những kẻ hai mặt - Tập 23
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 51

VTV4

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38

VTVcab1

05h00 Giấc mơ đế vương - Tập 10
07h00 Kiếm và hoa - Tập 10
07h00 Nữ hoàng rắc rối - Tập 28
08h00 Nữ hoàng rắc rối - Tập 29
12h00 Tuổi 17 - Tập 3
13h00 Tuổi 17 - Tập 4
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 79
16h45 Nữ hoàng rắc rối - Tập 30
17h30 Nữ hoàng rắc rối - Tập 31
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 80
19h30 Ảo mộng - Tập 41

VCTV2

00h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 1
01h00 Màu của tình yêu   - Tập 13
02h00 Bờ bến lạ   - Tập 10
03h00 Mắt bão   - Tập 29
04h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 24
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 31
06h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 2
07h00 Màu của tình yêu   - Tập 14
08h00 Bờ bến lạ   - Tập 11
09h00 Mắt bão   - Tập 30
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 25
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 32
12h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 3
13h00 Màu của tình yêu   - Tập 15
14h00 Bờ bến lạ   - Tập 12
15h00 Mắt bão   - Tập 31
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 33
18h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 4
19h00 Màu của tình yêu   - Tập 16
20h00 Những người thợ xẻ   - Tập 1
21h00 Những người thợ xẻ   - Tập 2
22h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 27
23h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 34

VCTV7

00h00 Tìm lại yêu thương - Tập 28
01h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 11
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 26
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 29
04h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 12
05h00 Cô gái tuyệt vời - Tập 10
06h00 Di sản trăm năm - Tập 10
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 30
08h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 73
09h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 13
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 28
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 32
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 74
13h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 13
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 31
15h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 14
16h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 14
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 33
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 29
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 32
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 34
21h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 15
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 73
23h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 15
Theo VTV, VTC
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác