Cãi nhau chuyện dọn nhà: Cuộc chiến bao giờ mới kết thúc?

46% các cặp vợ chồng từng tranh cãi về việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.