Đắm mắt vào chốn nhìn là thèm, là muốn

Ngày 02/05/2013 15:09 PM (GMT+7)
Ngôi nhà có lối trang trí xinh xắn và thích mắt này nằm ở thành phố Sao Paolo, nước Braxin. Ngay từ giây đầu nhìn nó hẳn bạn đã có ngay cảm tình phải không?

Ngôi nhà có lối trang trí xinh xắn và thích mắt này nằm ở thành phố Sao Paolo, nước Braxin. Ngay từ giây đầu nhìn nó hẳn bạn đã có ngay cảm tình phải không?

(Khampha.vn)