Ngất ngây vườn hoa Dubai diệu kỳ lớn nhất thế giới

Ngày 27/02/2015 12:00 PM (GMT+7)
Vườn hoa diệu kỳ Dubai là vườn hoa tự nhiên lớn nhất thế giới.

Vườn hoa diệu kỳ Dubai là vườn hoa tự nhiên lớn nhất thế giới.

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)