Nhà giản đơn vẫn làm trái tim "lay động"

Ngày 08/06/2013 21:59 PM (GMT+7)
Đây là một căn hộ bình thường, không có gì nổi bật hay đặc biệt...

Đây là một căn hộ bình thường, không có gì nổi bật hay đặc biệt...

(Khampha.vn)