Đây là một căn hộ bình thường, không có gì nổi bật hay đặc biệt...

Đây là một căn hộ bình thường, không có gì nổi bật hay đặc biệt...

(Khampha.vn)
Ngày 08/06/2013 21:59 PM (GMT+7)