Nhà hay dáng lạ, người thèm kẻ chê

Ngày 11/03/2013 17:19 PM (GMT+7)
Ngôi nhà dáng lạ này được chống bên dưới bằng những cột sắt khá thú vị.

Ngôi nhà dáng lạ này được chống bên dưới bằng những cột sắt khá thú vị.

(Khampha.vn)