Tường màu gì? Rèm màu chi? Tôi không quan trọng việc đó. Tôi cá tính và tôi thích một ngôi nhà như thế này, mộc mà và 'bụi'.

Tường màu gì? Rèm màu chi? Tôi không quan trọng việc đó. Tôi cá tính và tôi thích một ngôi nhà như thế này, mộc mà và "bụi".

(Khampha.vn)
Ngày 13/06/2013 22:21 PM (GMT+7)