Không biết có người mẹ nào như người mẹ này, một lần chăm sóc 4 đứa con nhỏ mà mọi việc vẫn đâu...
Cặp sinh đôi này không biết mình đã ra khỏi bụng mẹ nên hành động như thể các bé vẫn còn trong bào...
Sau 3 năm chào đời, bốn bé gái của ca sinh tư ở Đồng Tháp lớn lên khỏe mạnh và giống nhau đến mức...
Tin tức thị trường