Phạm Thành Tuân - giọng hát khan đặc biệt

Thành Tuân đã thể hiện vô cùng xuất sắc ca khúc nổi tiếng Cannonball.

Kim Kool (Theo VTV3)