Cướp taxi còn ép nạn nhân vào nhà nấu mì ăn

Cướp taxi còn ép nạn nhân vào nhà nấu mì ăn

(Test)