Hồ Vĩnh Khoa bất ngờ tụt dốc

Anh không còn nhận được nhiều lời ngợi khen của BGK.

Video phần biểu diễn của Hồ Vĩnh Khoa:

(Khampha.vn)