Hồ Vĩnh Khoa chưa ra chất đàn ông

Thủy Tiên cho rằng "nét đàn ông" của Hồ Vĩnh Khoa vẫn còn non trong bài nhảy.

Xem lại bài nhảy Argentina Tango của Hồ Vĩnh Khoa:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác