Không bàn đến thị phi hậu trường, tư duy làm nghề của Bùi Anh Tuấn là điều đáng ngại.