Một người dân ở vùng phía Nam bang Florida (Mỹ) đã chứng kiến một mảnh thiên thạch lớn cháy trên bầu...
Tin tức thị trường