Đảm bảo bạn sẽ phải nuốt nước miếng trước dàn thiên thần của Victoria's Secret Show 2016

Ngày 01/12/2016 19:30 PM (GMT+7)
Elsa Hosk khoác trên vai đôi cánh thiên thần hình chú Kỳ Lân vô cùng độc đáo

Elsa Hosk khoác trên vai đôi cánh thiên thần hình chú Kỳ Lân vô cùng độc đáo

Theo Minh Hoàng (Khám Phá)