Mắt tròn mắt dẹt trước hình ảnh như "nhát ma" của sao

Ngày 16/12/2015 19:19 PM (GMT+7)
Katy Perry luôn có những ý tưởng hóa trang rất kỳ cục trên sân khấu âm nhạc. Đây là một trong những trang phục diễn 'quá lố' nhất của người đẹp trong năm qua.

Katy Perry luôn có những ý tưởng hóa trang rất kỳ cục trên sân khấu âm nhạc. Đây là một trong những trang phục diễn "quá lố" nhất của người đẹp trong năm qua.

Theo Linh Nga (Khám Phá)