2 món chính đều bị chê

Hai món chính của cả Thanh Hòa và Quốc Trí vẫn chưa đạt yêu cầu.

(Khampha.vn)