Cô sinh viên "mít ướt" Trần Giang Thục

Cô sinh viên mau nước mắt đã có được chiếc tạp dề trắng bằng món vịt nấu chao với tía tô.

(Khampha.vn)