Đức Hạnh bất ngờ xin bị loại

Với lý do bận công việc kinh doanh, thí sinh Đức Hạnh tự xin bị loại.

(Khampha.vn)