Hồng Nam và Kim Quyên: 98 với 102

Dành 102 phiếu, đội đỏ do Kim Quyên chỉ huy đã dành vé an toàn để đi tiếp vào vòng trong.

(Khampha.vn)