Phần thi làm bánh đầy áp lực

Bri, Jordan và Jessie đã có phần thi làm bánh đầy căng thẳng và áp lực.

(Nguồn video: Begood)

(Khampha.vn)