[Infographic] 7 khác biệt tư duy giữa người giàu và nghèo

Cuộc khảo sát 1.200 người giàu nhất thế giới đã cho ra kết quả rằng, những người thành công có tư duy khác với số đông còn lại.