[Infographic] Những điều người Việt phải biết về virus 'ăn não' Zika

Virus Zika là nguyên nhân khiến hàng ngàn trẻ em Nam Mỹ sinh ra với đầu nhỏ hơn bình thường.