'Cười bò' với 10 lý do 'chuẩn khỏi chỉnh' khi con gái giận

Cô ấy giận, tôi không biết vì sao cô ấy giận... Thế là cô ấy lại giận!