'Cười bò' với 10 lý do 'chuẩn khỏi chỉnh' khi con gái giận

Cô ấy giận, tôi không biết vì sao cô ấy giận... Thế là cô ấy lại giận!

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác