Sự khác biệt lý thú giữa đàn ông và phụ nữ

Bất cứ ai cũng phải bật cười và gật gù tâm đắc trước sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ này.