Ngoài ra là tin về bộ phim Người phán xử gây xôn xao cộng đồng mạng suốt những ngày qua...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tưởng Giới Thạch đã mê mệt Tống Mỹ Linh và tìm mọi cách để chinh phục bà.
Nhắc đến Tống Mỹ Linh, ít ai không biết bà là phu nhân của Tưởng Giới Thạch, là người đàn bà vô cùng...