Tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông 2013

Tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông 2013

Cùng xem bộ sưu tập của Bích Hà trong Tuần lễ thời trang Việt Nam thu đông 2013:

(Khampha.vn)