Hà Linh bị Quốc Trung ngó lơ

Quốc Trung không mấy mặn mà khi gặp lại "người quen cũ".

Video phần biểu diễn của Hà Linh:

(Khampha.vn)