Mỹ Lệ - Khương Ngọc hát dân ca Bắc Bộ

Phần mở đầu của Mỹ Lệ - Khương Ngọc khá tốt.

Video phần thể hiện của Mỹ Lệ - Khương Ngọc:

(Khampha.vn)