Văn Viết bị Quốc Trung thu phục

Chàng diễn viên tại đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng đã về với Quốc Trung.

Video phần biểu diễn của Văn Viết:

(Khampha.vn)