Đáng chú ý

Hà Nội

17°C

TP.HCM

27°C

Đọc nhiều

Thông tin doanh nghiệp

Giá vàng

Mua

Bán

SJC Hà Nội

66,350

67,170

SJC TP HCM

66,350

67,150

Đơn vị: nghìn đồng/lượng

Lịch Dương

7

Tháng 12 / 2022

Lịch Âm

14

Tháng Nhâm Tý
năm Nhâm Dần

Số liệu dịch CoVID-19 từ 29/4