Thông tin cần biết
  • Giá vàng Giá vàng

Đơn vị: 1,000 đồng/lượng Giá mua Giá bán

DOJI HN

55,800 56,300

DOJI SG

56,000 56,400

MARITIME BANK

55,700 56,900

Phú Qúy SJC

55,900 56,300

SJC Hà Nội

55,850 56,420

Xem thêm

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Cập nhật 02:32 (25-01-2021)
Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS