Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04

(Cập nhật lần cuối: 10:22 27/11/2021)

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/11/2021

Số mũi đã tiêm toàn quốc

116.430.866

Số mũi tiêm hôm qua

1.736.298

Tin tức, giải trí pc 1637983441 tại eva.vn