Lịch âm dương tháng 04 năm 2018
  Thứ hai Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 13
26
10
Ngày
Đinh Tỵ
27
11
Ngày
Mậu Ngọ
28
12
Ngày
Kỷ Mùi
29
13
Ngày
Canh Thân
30
14
Ngày
Tân Dậu
31
15
Ngày
Nhâm Tuất
01 16/2 Ngày
Quý Hợi
Tuần 14 02 17 Ngày
Giáp Tý
03 18 Ngày
Ất Sửu
04 19 Ngày
Bính Dần
05 20 Ngày
Đinh Mão
06 21 Ngày
Mậu Thìn
07 22 Ngày
Kỷ Tỵ
08 23 Ngày
Canh Ngọ
Tuần 15 09 24 Ngày
Tân Mùi
10 25 Ngày
Nhâm Thân
11 26 Ngày
Quý Dậu
12 27 Ngày
Giáp Tuất
13 28 Ngày
Ất Hợi
14 29 Ngày
Bính Tý
15 30 Ngày
Đinh Sửu
Tuần 16 16 1/3 Ngày
Mậu Dần
17 2 Ngày
Kỷ Mão
18 3 Tết Hàn thực 19 4 Ngày
Tân Tỵ
20 5 Ngày
Nhâm Ngọ
21 6 Ngày
Quý Mùi
22 7 Ngày
Giáp Thân
Tuần 17 23 8 Ngày
Ất Dậu
24 9 Ngày
Bính Tuất
25 10 Giỗ tổ Hùng Vương 26 11 Ngày
Mậu Tý
27 12 Ngày
Kỷ Sửu
28 13 Ngày
Canh Dần
29 14 Ngày
Tân Mão
Tuần 18 30 15 Ngày
Nhâm Thìn
01
16/3
Ngày
Quý Tỵ
02
17
Ngày
Giáp Ngọ
03
18
Ngày
Ất Mùi
04
19
Ngày
Bính Thân
05
20
Ngày
Đinh Dậu
06
21
Ngày
Mậu Tuất
  Tìm lịch nhanh Xem