Sao việt tại cannes 2013

Bạn đánh giá thế nào về phong cách của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2013?