Siêu mẫu nhí_Bảo Ngọc

Bạn chấm cho bộ ảnh của bé Nguyễn Bảo Ngọc bao nhiêu điểm?