SIÊU MẪU NHÍ_LÊ KHẢI PHONG

Bạn chấm cho bộ ảnh bé Khải Phong bao nhiêu điểm?