QUÁN QUÂN THE VOICE KIDS VIỆT 2013

Theo bạn, ai sẽ đăng quang ngôi quán quân The Voice Kids 2013?