SIÊU MẪU NHÍ_HOÀNG BÌNH MINH

Bạn chấm cho bộ ảnh bé Bình Minh bao nhiêu điểm?