Vợ gọt cằm

Bạn có thích con gái có cằm nhọn không?